TiA System

Koszt ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe staje się coraz popularniejszym sposobem na ogrzewanie budynków mieszkalnych, zakładów usługowych oraz budynków użyteczności publicznej. Wpływ na taką sytuację i popularność podłogówki mają wszechstronne korzyści uzyskiwane z jej pracy. Wśród wielu pozytywnych aspektów montażu ogrzewania podłogowego najczęściej wymienia się wysoką estetykę wnętrz, minimalizowanie możliwości tworzenia się w pomieszczeniach grzybów i pleśni, zapewnienie równomiernego nagrzewania się pomieszczeń czy ograniczenie do minimum zjawiska konwekcji.

Koszt ogrzewania podłogowego

Jednakże mimo wielu różnych zalet, najczęściej pojawiająca się korzyścią, wymienianą przez wielu inwestrów jest ograniczenie kosztów ponoszonych na eksploatację systemu grzewczego. Koszt ogrzewania podłogowego w codziennej eksploatacji jest generalnie nizszy od kosztu użytkowania tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego. Czynnik grzewczy, czyli w większości przypadków woda, krążąca w rurach podłogówki ma niższą temperaturę niż woda pompowana do kaloryferów. Oczywiście przkłada się to bezpośrednio na ilość potrzebnego paliwa i niższe koszty jego zakupu. Niski koszt podłogówki to jednak tylko domena wodnego ogrzewania podłogowego, ogrzewanie podłogowe elektryczne niestety nie jest już tak tanie w eksploatacji. Mimo pewnych oszczędnosci, ogólny koszt użytkowania tego systemu grzewczego nadal pozostaje wysoki.

koszt ogrzewania podłogowegoCena instalacji ogrzewania podłogowego

Osobną kwestią pozostaj zakup instalacji. Koszt ogrzewania podłogowego w tej sytuacji to fundusze potrzebnen a zakup oraz montaż systemu. Tutaj zarówno ogrzewanie podłogowe wodne, jak i ogrzewanie elektryczne sa stosunkowo drogimi przedsięwzięciami. Cena ogrzewania podłogowego wodnego to koszt zakupu rur, łączeń, materiałów izolacyjnych, sterowników i wylewki jastrychowej. Cena podłogówki elektrycznej to z kolei zakup foli izolacyjnych, wylewki lub systemu do suchej zabudowy oraz bardzo drogich mat elektrycznych.

Oba przypadki poweirzchniowych systemów grzewczych mają swoje wady i zalety, w których istotne miejsce znajmują koszty zakupu i późniejszej eksploatacji. Przed końcowa decyzją o zamontowaniu konkretnego systemu warto przeprowadzic dokładne rozeznanie rynku grzewczego, aby móc podjąć najwłaściwsza decyzje z punktu widzenia wieloletniego użytkownika. Podejmując się zakupu konkretnego systemu warto oprzeć się na realnych doświadczeniach osób, które współpracowały już z wybranym sytemem.

koszt-ogrzewania-podlogowego