TiA System

Płyta Acoustic- element prosty z podwójnym łukiem

Opis produktu

Płyta Acoustic zapewnia doskonałą ochronę akustyczną. Nadaje się zarówno na stropy drewniane, jak również betonowe.

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Gęstość [kg/m2]:250-270
  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]:0,050
  • Właściwa pojemność cieplna c [J/kgK]: 2100 
  • Wytrzymałość na ściskanie [kPa]:>100 (wg PN EN 826 wartość oznaczona wynosi 250-300 [kPa]
  • Wytrzymałość na zgiananie statyczne:> 1,0 [N/mm2]
  • Współczynnik pochłaniania dźwięków: 0,10 dla częstotliwości 250-500 Hz;0,30 dla częstotliwości 1000-2000 Hz;
  • Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej  μ: 10 warunki suche; 5 warunki wilgotne 
  • Spęcznienie po 24 h moczenia w wodzie: ≤ 10 % 
  • Klasyfikacja ogniowa wg PN EN13501-1:E

MATERIAŁ: włókno drzewne

Parametry techniczne

Rysunek techniczny

1.  Płyta Sander Alu Standard EPS - element prosty (rys.tech)

Podobne produkty