TiA System

Płyta Sander Alu Standard EPS 300 - element skrętny

Opis produktu

Płytę EPS 300 z folią aluminiową stosuje się jako elementy nośne dla rur w suchych systemach ogrzewania podłogowego. Właściwości fizyczne styropianu sprawiają, że produkt zapewnia jednocześnie optymalną izolację termiczną i akustyczną systemu. Płyty występują w odmiennych konfigurajach warunkowanych grubością płyty. 

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Gęstość [kg/m3]: 40 (EPS-300)
  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]: 0,035
  • Deklarowany opór cieplny R [m2K/W] :0,57 (20 mm)/ 0,71 (25 mm)
  • Wytrzymałość na ściskanie: [kPa]:≤ 300
  • Klasyfikacja ogniowa wg. PN EN13501-1: E

MATERIAŁ: EPS 300, Aluminum AW-1050A

Parametry techniczne

Rysunek techniczny

2.  Płyta Sander Alu Standard EPS - element skrętny (rys.tech)

Podobne produkty