TiA System

Płyta Sander Alu Standard EPS - element prosty z podwójnym łukiem

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]: 0,036
  • Deklarowany opór cieplny R [m2K/W]:0,69 (25 mm) / 0,83 (30 mm) / 1,35 (50 mm)
  • Klasyfikacja ogniowa wg PN EN13501-1:E
  • Grubość aluminium 100 mikronów
  • Standardowa wytrzymałość na ściskanie [kPa]: >200

*Na indywidualne zamówienie klienta istnieje możliwość:

  • wykonania dowolnego wzoru frezowania
  • wyboru wytrzymałości na ściskanie od CS100 co CS300
  • wyboru grubości aluminium od 100 do 200 mikronów

Parametry techniczne

Rysunek techniczny

1.  Płyta Sander Alu Standard EPS - element prosty (rys.tech)

Podobne produkty