TiA System

System legarowy I

Pierwszą opcją jest system ogrzewania podłogowego w zabudowie legarowej oparty o podwójne profile transmisyjne z blachy aluminiowej wsparte i utwierdzone do powierzchni górnej belek legarowych.

W profilach transmisyjnych umieszcza się rurociągi. Izolacje termiczną stanowi wełna skalna lub mineralna umieszczane w przestrzeni między legarowej. Grubość izolacji uzależniona jest od indywidualnych warunków związanych z koniecznością zapewnienia wymaganego oporu cieplnego. Konstrukcje podłogi zasadniczej w postaci desek, płyt wiórowych lub jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych układa się bezpośrednio na belkach legarowych.

Przekrój poprzeczny podłogi grzewczej

 1. podłoże
 2. izolacja przeciwwilgociowa
 3. legary
 4. wełna minaralna
 5. rura wielowarstwowa dedykowana dla ogrzewania podłogowego
  ϕ16 /ϕ17
 6. panele transmisyjne z blachy aluminiowej z przetłoczeniem omega
 7. płyta wiórowa lub deski
 8. podłoga docelowa (wykładzin, płytki ceramiczne lub kamienne, podłogi drewniane)
 9. taśma brzegowa