TiA System

System legarowy III

System ogrzewania podłogowego w zabudowie legarowej w wariancie III opiera się na bazie prefabrykowanych płyt wiórowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych o grubości 22mm.

W wyfrezowanych kanałach płyt systemowych umieszczane są wykonane z blachy aluminiowej profile transmisyjne, w których prowadzi się rurociągi. Płyty systemowe układa się bezpośrednio na belkach legarowych. Izolacje termiczną stanowi wełna skalna lub mineralna umieszczane w przestrzeni między legarowej. Grubość izolacji uzależniona jest od indywidualnych warunków związanych z koniecznością zapewnienia wymaganego oporu cieplnego. Podłogę zasadniczą układa się bezpośrednio na powierzchni płyty systemowej lub na płycie podkładowej TOP ewentualnie TOP Plus ułożonej na powierzchni płyty systemowej.

Przekrój poprzeczny przez podłogę grzewczą

 1. podłoże
 2. izolacja przeciwwilgociowa (w przypadkach, gdy warunki techniczne tego wymagają)
 3. legary+wełna mineralna
 4. taśma brzegowa
 5. profil ramy brzegowej z włókna drzewnego
 6. panele transmisyje z blachy aluminiowej z przetłoczeniem omega
 7. rura wielowarstwowa dedykowana dla ogrzewania podłogowego
  ϕ16 /ϕ17 dla płyt systemowych gr. 22 mm lub ϕ20 dla płyt systemowych
  gr. 25 mm
 8. płyta podkładowa TOP lub mata wzmacniająca siatką z włókna szklanego pomiędzy warstwami zaprawy klejowej
 9. płyta systemowa wiórowa Profi System Eco o wysokości 22 mm
  lub opcjonalnie 25 mm
 10. podłoga docelowa (płytki ceramiczne lub kamienne)