TiA System

Cena ogrzewania ściennego

Ciągły wzrost cen energii oraz dbałość o ochronę środowiska sprawiają, iż Inwestorzy poszukują nowoczesnych, tanich w użytkowaniu, wytrzymałych i przyjaznych dla środowiska instalacji grzewczych. Jednakże z wszystkich wymienionych aspektów, przy wyborze ogrzewania zazwyczaj największe znaczenie ma cena i koszty eksploatacji.

Cena ogrzewania ściennego

Odpowiednio zaprojektowany i zamontowany system ściennej instalacji grzewczej pozwala na obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu przy jednoczesnym pełnym zachowaniu komfortu cieplnego. Niska temperatura, jaką zasilana jest instalacja, bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie strat ciepła i oczywiście na ograniczenie kosztów ponoszonych na dostarczanie energii. Eksploatacja ogrzewania ściennego może okazać się w takich warunkach bardzo opłacalna. Koszt zainstalowania ogrzewania ściennego, eksploatowanego niskotemperaturowo może zwrócić się już po 2 latach użytkowania. Jest to naprawdę dobry wynik i pozwala na znaczne cięcia w budżecie domowym, przeznaczonym na opłaty grzewcze. Tak ujmowane ogrzewanie ścienne stanowi jeden z tańszych systemów grzewczych dostępnych na rynku.

Czynniki wpływające na koszt eksploatacji

Jednakże to ile kosztuje ogrzewanie ścienne jest bardzo mocno uzależnione od kilku konkretnych czynników. Koszt ogrzewania podtynkowego wzrasta diametralnie wraz z nieodpowiednio wykonaną izolacją ścian zewnętrznych. Straty ciepła mogą sięgać bardzo wysokiego poziomu, a są tym większe im cieplejszą temperaturę ścian utrzymujemy.

Cena montażu ogrzewania ściennego

Cena montażu ogrzewania ściennego uzależniona jest w głównej mierze od tego, jaki typ ogrzewania wybieramy. Ogrzewanie elektryczne, zazwyczaj jest droższe w montażu, ale zdecydowanie szybsze, wygodniejsze i możliwe do wykonania nawet przy remoncie domów w starszym budownictwie. Z kolei cena ogrzewania ściennego wodnego jest niższa, ale wymaga poniesienia większych nakładów czasowych oraz pogodzenia się ze zmniejszeniem powierzchni ścian. Wada ta w nowo budowanych budynkach może być nieistotna, ale przy mieszkaniach czy starszym budownictwie może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję o wyborze ogrzewania.

Zobacz również: pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego, kalkulator ogrzewania podłogowego.

cena-ogrzewania-sciennego